Občianske združenie MODIFIKÁCIA  „ Edukacion Prorom – EPR 21"
Hlavné námestie č. 21, Rimavská Sobota

Cieľom združenia je: Zvýšenie výchovno - vzdelávacej činnosti
predškolských a školských zariadení v meste, okrese Rimavská Sobota,
širokom regióne Gemer-Malohont ako aj na celom území SR prostredníctvom
získavania rôznych grantov, darov cez kvalitne vypracované projekty.
Odborný konzultant našich projektov je Doc. PaedDr. Mgr. Miloš Kodejška,
CSc. z Karlovej univerzity Praha.